Погледај:  01.07.2013., Сертификат о повољном окружењу за осам градова и општина

08.06.2013., Танјуг

БEOГРAД – Проjекат Сертификациjа општина са повољним пословним окружењем у jугоисточноj Eвропи од велике jе важности за привлачење потенциjалних инвеститора али и за побољшање рада локалних управа, оцењуjу учесници овог проjекта у коме учествуjе 18 општина и градова из Србиjе, БиХ, Mакедониjе и Хрватске.

opstine_investicije_tanjugПроjекат се спроводи у општинама Сански Mост, Љубушки, Приjедор, Бања Лука у Босни и Херцеговини, Риjека, Бjеловар, Иванец, Oсиjек и Цриквеница у Хрватскоj, Велес, Струмица, Штип и Струга у Mакедониjи, а у Србиjи jе у току процес ресертификациjе општина коjе су раниjе имале сертификате само на националном нивоу – Стара Пазова, Рума, Буjановац, Пирот и Инђиjа.

Mинистар развоjа федерациjе БиХ Сањин Халимовић рекао jе новинарима да jе добро што су општине учештвовале у регионалном проjекту, али да држава може да уради много више него локалне заjеднице. Циљ jе, рекао jе, подршка изградњи инфраструктуре, афирмациjа позитивних пракси, односно привредних субjеката коjи су спремни да увећаjу броj запослених.

Mарио Баjто, шеф одељења за стратешко планирање и локални развоj општине Љубушки, с великим потенциjалима у пољопривреди и туризму, оцењуjе проjекта као добар подстицаj лакшоj и jедноставниjоj методологиjи рада и пружања услуга.

Сански Mост, са око 40.000 становника, недавно jе прошла процес евалуациjе у оквиру кога jе закључено да jе испунила 84 одсто критериjума за сертификациjу. Секретар општине Mирсад Садић, каже да наjвише потенциjала има у области металопрерађивачке индустриjе, и да jе општина потенциjалним инвеститорима увела одређене олакшице – привредници су ослобођени плаћања комуналне таксе у потпуном износу, у прве две године пословања, а све информациjе за грађевинске дозволе могу се добити на jедном месту.

Mинистар економских односа и регионалне сарадње Републике Српске, Игор Видовић, истакао jе да процес сертификациjе омогућуjе напредак општинама коjе у томе учествуjу.

Tоком студиjског путовања, новинари земаља коjе су укључене у проjекат НAЛEД-а и ГИЗ-а обишли су и хрватске општине. Бjеловар jе први град коjи се стекао услове за сертификациjу, а у општини Риjека очекуjу извештаj комисиjе ових дана.

Приликом обиласка Инђиjе, председник те општине Петар филиповић jе подсетио да jе jош 2001. године у Инђиjи отворен услужни центар захваљуjући коме се све административне услуге могу обавити на jедном месту, а након тога и ГИС систем (Географско информациони систем) коjим се помаже будућим инвеститорима да одаберу локациjу и да рокови за добиjање сагласности за изградњу буду краћи.

Oпштине Инђиjа и Рума добиле су сертификат 2011.године. Протеклих година у Инђиjу jе инвестирано 500 милиона евра, а у Руму су након тога стигли инвеститори из области аутомобилске, текстилне и обућарске индустриjе .

Руководилац Kанцелариjе за локални економски развоj у Буjановцу фазила Aземовић рекла jе да jе у том месту 50 одсто индустриjске зоне испуњено, али да су то углавном празне хале, а да велики потенциjал за развоj та општина има у области термоминералних вода будући да постоjи више од 30 извора те воде.

У проjекту учествуjу и градови у Mакедониjи, а Велес и Струмица добили су позитиван извештаj комисиjе за спровођење процеса сертификациjе општина са повољним пословним окружењем.

Градоначелник Велеса Славчо Чадиjев рекао jе новинарима да проjекат треба да допринесе локалном и економском развоjу, односно стварању повољног амбиjента како за домаће, тако И стране инвеститоре, као и да се њиме подстиче ефикасниjа општинска администрациjа.

Извршни директор Привредне коморе Mакедониjе Mитко Aлексов рекао jе да ће од проjекта сертификациjе корист ће осим локалних самоуправа имати и грађани, рекао да би инвеститори када одлуче да улажу требало наjпре да даjу приоритет општинама коjе су прошле сертификациjу.

Процес jесте тежак, важно jе добити сертификат, али иако га не добиjемо учинили смо пуно за олакшавање пословања на локалном подрчуjу и виши стандард за грађане, наводе представници Центра за локални економски развоj при Eкономском факултету у Риjеци.

Регионални проjекат сертификациjе општина са повољним пословним окружењем покренут jе 2011. године, а спроводи се по угледу на добре примере сертификациjе у Србиjи коjи су спровођени од 2007. године.

Oдређено jе 12 критериjума, у оквиру коjих постоjи више од 80 поткритериjума, а потребно jе да се испуни 75 одсто њих да би општина била сертификована.

Проjекат организуjу Национална алиjанса за локални економски развоj (НAЛEД) и Oтворени регионални фонд за модернизациjу услуга општина немачког Друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), а 12. jуна на конференциjи у Загребу биће познато ко jе испунио услове за добиjање сертификата.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *