02 мај 2016., Танјуг

Произвођачи коjи су укључени у органску производњу и имаjу склопљен уговор са jедном од овлашћених контролних организациjа могу да остваре подстицаjе увећане за око 40 одсто у односу на висину подстицаjа у конвенционалноj производњи.

organska_podsticajiБEOГРAД – Произвођачи коjи су укључени у органску производњу и имаjу склопљен уговор са jедном од овлашћених контролних организациjа могу да остваре подстицаjе увећане за око 40 одсто у односу на висину подстицаjа у конвенционалноj производњи.

Подстицаjе могу да остваре на премиjе за млеко произведено методом органске производње, затим у органскоj биљноj производњи, потом и регрес за средства за исхрану биља дозвољена за примену у органскоj биљноj производњи, као и у органскоj сточарскоj производњи.

Tо се односи на приплодне млечне краве, товне краве, квалитетне приплодне овце и козе, приплодне крмаче, кокошке, ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана, квалитетне приплодне матице риба пастрмке, тов jунади, тов jагњади, тов jаради, свиња, краве доjиље и пчеларску производњу.

Износ подстицаjа за те мере органске производње увећан jе за 40 одсто у односу на висину подстицаjа у конвенционалноj производњи, наводе у Mинистарстству пољопривреде.

Подстицаjи су намењени произвођачима чиjа jе производња у периоду конверзиjе, произвођачима коjима jе завршен период конверзиjе и налазе се у поступку издавања сертификата и произвођачима коjи имаjу сертификовану биљну или сточарску производњу.

Произвођачи коjи су остварили право на подстицаjе за органску биљну производњу су у обавези да у наредне три године примењуjу методе органске производње на катастарским парцелама за коjе су остварили подстицаjе, у складу са прописима коjима се уређуjе органска производња.

Поред ових мера у складу са Правилником о подстицаjима за унапређење руралне економиjе кроз увођење и сертификациjу система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, произвођачи коjи су укључени у органску производњу могу да остваре право и на рефундирање дела трошкова контроле и сертификациjе у износу од 40 одсто, односно 55 одсто (подручjа са отежаним условима рада) од вредности реализоване инвестициjе.

Произвођачи коjи имаjу сертификовану органску биљну и/или сточарску производњу, могу да остваре подстицаjе за подршку инвестициjама у прераду и маркетинг коjа износи 50 одсто, односно 65 одсто (подручjа са отежаним условима рада) од реализоване инвестициjе.

Oви подстицаjи обухватаjу подршку програмима коjи се односе на инвестициjе за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета.

Tо се односи на инвестициjе у прераду млека, прераду меса, воћа, поврћа и грожђа и то кроз инвестициjе у опрему у обjектима за прераду воћа, поврћа и грожђа, укључуjући и производњу вина, ракиjе и других алкохолних пића.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *