25.06.2010., Ниш , AVM P

У четвртак, 24.06.2010. године основано је у Нишу градско Удружење одгајивача говеда под називом „Нишка шанса“ (Cattle Breeders Association “ Niš’s chance“) . У петак, 25.06.2010. године основано је и градско Удружење одгајивача оваца и коза под називом „Нишки пастир“ (Sheep and Goats Breeders Association „Niš’s Sheperd“) . Оснивање ових удружења, као и удружења произвођача у другим областима пољопривреде града први је корак у остваривању плана Управе за пољопривреду града Ниша и пољопривредних произвођача да повећају организованост и утицај пољопривредника на развојне процесе у пољопривреди града и региона у целини.

Ова и остала нова нишка удружења су основана по новом Закону о удружењима и концептуално се значајно разликују од досадашњих. Прва разлика огледа се у њиховим статутима који по први пут постављају услове за чланство, чиме се истиче изразито професионални карактер, а као друго, њихови статути уводе поред добровољних и институцију обавезних активности у оквиру удружења. Удружењае ће кроз пратећа документа увести и институцију препорукеза чланове који испуне одређене стандарде производње и значајно допринесу обједињавању и повећавању квалитетне и стандардизоване понуде својих производа.

Град Ниш је из свог буџета у оквиру тренутних могућности, а преко Управе за пољопривреду и развој села, а у оквиру ње и Фонда за развој пољопривреде, издвојио за пољопривреду значајно већа средства него предходних година и тиме показао да, без обзира на изузетно сложена економска кретања у свету, сматра да једино активним развојним мерама може да се успешно одговори на повећане изазове.

У оквиру мера субвенција су посебно  значајно повећана улагања у развојне процесе у области сточарства и њихова реализација је умрежена са организационим активностима на оснивању градских удружења у првој половини године. План је да до краја године оснују и регионална удружења.

Управа за пољопривреду и развој села града Ниша као покретач развоја пољопривреде на овом подручју сматра да је један од веома битних елемената за побољшање живота на селу и унапређење пољопривредне производње и боља организованост и удруживање пољопривредних произвођача. Због изузетне уситњености поседа, транзициони процеси у пољопривреде централне Србије, а посебно југа Србије наилазе на велике потешкоће. Пољопривредници удруживањем могу делимично, али значајно да ублаже ове  отежавајуће околности. На тај начин произвођачи добијају већу преговарачку моћ, у ситуацији су да значајно смање трошкове набавке инпута, могу да понуде значајније количине својих производа уједначеног квалитета на тржишту и да постигну бољу цену својих производа. Посебан аспект удруживања је и то што се удружени пољопривредници доживљавају и као значајнији и важнији партнери у осмишљавању развојних пројеката и имају много веће шансе да добију значајна средства за реализацију тих пројеката.

Прилог: Статут Удружења „Нишки пастир“, 2010. година

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *