Усвојен Статут који значајно унапређује стандарде рада Удружења

Алексинац, 15.03.2010., AVM P

У Алексинцу је одржана редовна годишња скупштина удружења „Сточар“ на којој је покренут процес пререгистрације према новом Закону о удружењима. На скупштини је поднет финансијски извештај за 2009. годину, усвојен је нови Статут који је усаглашен са новим законом, изабрано је ново руководство и усвојен орјентациони план основних активности за 2010. годину.

Нови Статут, чији предлог је рађен у сарадњи са стручњацима удружења AgroVetManagement Project и стручним службама општине, осим новина везаних за усаглашавање са новим законом које доносе значајно поједностављење у организацији руковођења Удружењем, садржи и значајне новине које први пут уводе обавезу поштовања минималних стандарда технолошког процеса производње према принципима добрих фармских и добрих хигијенских пракси.

Такође се уводи и обавеза минималне опремљености као услов за чланство у удружењу чиме се наглашава озбиљност и изразити развојни карактер будућих активности Удружења. Статут уводи по први пут и институцију Препоруке коју ће Удружење издавати својим члановима при конкурисању за средства субвенција локалног Фонда за развој пољопривреде, а која ће значити потврду Удружења да члан заиста има технолошке услове за производњу и да поштује основне стандарде, а да учествујући у активностима Удружења показује јасну намеру да развија производњу, као и да заиста поседује потенцијале да своју производњу и развој учини значајним и одрживим.

Још једна новина у Статуту су и категорија обавезних активности које ће такође бити бодоване за Препоруку удружења, а међу њима су најважније учешће у организацији годишње изложбе и учешће у обавезним стручним предавањима која ће организовати Удружење у сарадњи са стручним службама.Ове промене у Статуту су, у ствари, одговор Удружења на најаву Фонда за развој пољопривреде да ће у идућим годинама значајно унапредити и објективизовати Критеријуме за конкурисање за средства субвенција у смислу да ће се увести систем бодовања помоћу којег ће се јасно индентификовати развојни потенцијали сваког пољопривредника који буде конкурисао за ова средства.

Предност ће се убудуће давати пољопривредницима који своје интересе исказују у организованом облику кроз удружења и задруге и који по количини и квалитету својих производа гарантују унапређење и одрживост своје производње. Удружење је најавило да ће организациони послови на одржавању овогодишње изложбе стоке почети већ од 01. априла и да ће ове активности бити синхронизоване са организацијом Нишког сајма пољопривреде. Такође су најављене блиске активности око организовања радних састанака у вези заједничке набавке репроматеријала за потребе пролетњих сетвених радова.

Удружење је посебно нагласило своју сагласност и спремност да учествује у активностима формирања регионалних гранских удружења. Ове активности, које је иницирала Управа за пољопривреду града Ниша, требало би да, у највећој мери, буду заокружене већ у току ове године, а њихова основна карактеристика би требало да буду јединствени стандарди организације Удружења у целом округу, који ће, опет, бити компатибилни са јединственим стандардима организације регионалних општинских и градских Фондова за развој пољопривреде. СЛИКЕ

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *