28.12.2016., Политика , Јасна Петровић-Стојановић

Закон о ПИО не предвиђа могућност повраћаја уплаћених доприноса онима који немају услов за пензионисање

Податак да тек сваки шести пољопривредник у Србији редовно плаћа доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, а да 175.440 њих дугује по 8.600 евра за неуплаћене доприносе – озбиљно је отворио питање ко ће и како ће од земљорадника успети да плати ове дугове како би остварили право на пензију.

Посебно је питање шта ће бити с онима који могу да наставе с плаћањем, а имају мање од 15 година стажа осигурања, што је минимум услова за пензионисање. Да ли ће им у међувремену уплаћени новац пропасти, да ли ће моћи да га врате, или ће остати без пензија.

Према последњим подацима Пореске управе Србије, укупни акумулирани дуг пољопривредних пензионера за неуплаћене доприносе износи 90,8 милијарди динара, док је с каматом 186 милијарди.

У  ПИО фонду кажу да Закон о ПИО не предвиђа могућност повраћаја доприноса због неостваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Обавезу доприноса за пољопривреднике утврђује решењем Пореска управа на најнижу месечну основицу. Земљорадници су у обавези да доприносе плаћају у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.

Уколико то не ураде у предвиђеном року, Пореска управа зарачунава камате у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Дакле, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање прописане су основице, обавезе и рокови за плаћање доприноса и не постоји могућност нередовног плаћања без обрачунавања камате.

Уколико земљорадник није платио све доспеле доприносе, права из ПИО остварује и користи сразмерно периодима осигурања за које су уплаћени доприноси.

Пензијски фонд тај дуг земљораднику наплаћује тако што му обуставља исплату једне трећине месечног износа пензије, све док се на тај или други начин не намире неуплаћени доприноси.

По измирењу дуга, права из ПИО се остварују на основу укупног стажа почев од дана стицања права.

Уколико пољопривредник напуни 65 година, а нема минимално 15 година стажа осигурања за који су плаћени доприноси, може да настави са уплатом док не оствари услов за стаж и након тога поднесе захтев за старосну пензију, објашњавају у ПИО фонду.

Колика ће бити пензија земљорадника зависи од дужине улагања и висине основице на коју су плаћени доприноси.

Важећи Закон о ПИО који се тиче пољопривредника предвиђа да доприносе за пензијско осигурање уплаћује само један члан породичног пољопривредног газдинства. Примена овог закона утицала је на смањење броја осигураника, што директно утиче и на висину пензије која се исплаћује пољопривредницима. Мале пензије се оцењују као главни разлог пада броја пољопривредних осигураника.

Од 1999. године до данас број пољопривредних пензионера преполовљене је са 481.000 на око 200.000. Минимална пољопривредна пензија износи око 10.483 динара.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *