11.05.2018., Дневник, Љ.Малешевић

Пољопривредници у Србији месечно треба да плаћају 5.993 динара на име обавезног социјалног осигурања за ову годину.

Тај износ важи за целу 2018, што значи да ће они паори који редовно измирују обавезе за обавезно социјално осигурање морати да издвоје укупно 71.916 динара.

Пореска управа Србије саопштила је да је у току уручење решења за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2018. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти, а на решењу је назначен датум предаје.

Месечна основица доприноса од 23.053 динара а годишња од 276.636 утврђене су на основу члана 27, став 3 и члана 38 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике-пољопривреднике. Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање износи 26 одсто.

Стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање је 10,3 одсто.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15. фебруара, 15. маја, 15. августа, и 15. новембра 2018. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, с позивом на број у чијој је структури БОП. Почев од 2018. године, од прве привремене тромесечне аконтације која је доспла 15. фебруара, доприноси за обавезно социјално осигурање по основу пољопривредне делатности уплаћују се с позивом на број одобрења, у чијој је структури БОП и који је приказан у самом решењу.

Многи не могу да плаћају

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић изјавио је недавно да би до краја године требало да буде завршен нови предлог Закон о пензијско-инвалидском осигурању за ратаре.

У овом тренутку има око 370.000 обвезника ПИО за пољопривреднике, од чега 74.000 није у систему, односно или су умрли, или имају ПИО по другом основу, казао је Недимовић. Према његовим речима, проблем је и то што гомила газдинстава не прави економску вредност да би и ту обавезу могла да изврши, па тако само од 50.000 до 70.000 пољопривредника могу да својим радом да обезбеде плаћање те обавезе.

У овом тренутку имамо 184 милијарде динара, што је око 1,5 милијарда евра неплаћених обавеза, која су у 95 одсто ненаплативе, поручио је министар.

Привремене тромесечне аконтације у 2019. години, почев од прве која доспева 15. фебруара 2019. године, уплаћују се с позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2019. годину и који је приказан у самом решењу. Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2018. годину, односно 2019. годину, поступају у складу с наведеним упутствима да би уплате биле исправно прокњижене, напомиње се у саопштењу.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *