12.05.2018., Дневник, З. Делић

Покрајински секретаријат за пољопривреду расписао је Конкурс за доделу новца за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2018. години, по којем ће доделити бесповратно 200.000.000 динара.

Највише по пријави пољопривредници могу добити милион и по динара, а најмање пола милиона.

Покрајина ће по том конкурсу плаћати 90 одсто вредности инвестиције, а земљорадници сносе свега десет одсто. Тако Покрајина жели да подржи нове генерације младих пољопривредних произвођача, подстицањем развоја и унапређивањем примарне биљне и сточарске производње.

Пољопривредници могу послати само једну пријаву по конкурсу, али се она може односити на више тачака. Конкурс је отворен до 21. маја, односно док се 200.000.000 динара не подели.

Биће подржане инвестиције за развој и унапређивање примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника, као и инвестиције за развој и унапређење примарне сточарске производње у њиховим домаћинствима.

Новац и за вино и за печурке

Покрајински секретаријат за пољопривреду расписао је и Конкурс за доделу новца за суфинансирање инвестиција за набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака. Бесповратна средстава по том конкурсу износе 30.000.000 динара, а предузетници могу добити без враћања до 50 одсто вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Предузетници по једној пријави могу добити најмање 100.000 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000 динара или већа.

Бесповратан новац даје се за куповину инокс судова за вино, винификатора, универзалних посуда за вино, уређаја за контролисану ферментацију и хладну стабилизацију вина, парних генератора за стерилизацију опреме и судова и уређаја за прање, дрвених судова и бурића за барикирање, филтера, муљача, пумпи, центрифугалних сепаратора, система за убацивање азота, пнеуматских преса, уређаја за затварање амбалаже – ручних и аутоматских, с припадајућом опремом, линија за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилица, етикетирки и чепилица, постоља за дрвену барик бурад и опреме за транспорт у склопу винарије. Такође и за набавку опреме за производњу и прераду печурака.

Конкурс је отворен до утрошка новца, а закључно с 15. јуном

Право на подстицаје имају пољопривредници између 18 и 40 година старости уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 1. јануара 2018. године. Међутим, уколико нису уписани у Регистар, моћи ће то да учине до дана закључења уговора.

Подносилац пријаве мора имати пребивалиште у Војводини, где мора бити и место реализације инвестиције. Парцеле на којима се поставља опрема која је предмет инвестиције морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година. Подносилац пријаве мора имати израђен пословни план – економску одрживост пројекта. Такође, мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање и наводњавање закључно с 2017. годином, а потребно је да докаже и да је платио све порезе, као и доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини за прошлу годину.

Пријаве с потребном документацијом потребно је доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком „Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години” или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *