19.01.2019, Дневник, З. Делић

НОВИ САД: Највеће повећање у субвенцијама ове године имаће сточари, пошто је Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства у аграрном буџету предвидело да говедари, уместо лањских 10.000 динара за тов јунади по грлу добију 15.000.

За тов свиња пољопривредници ће добити по 1.000 динара за комад, а за овце и козе 7.000.

Истовремено је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило и нови Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради. По том правилнику право на подстицај се може добити за најмање три грла по поднетом захтеву, када је о тову јунади реч, док се за тов свиња подстицај остварује за највише 5.000 грла по регистрованом пљопривредном газдинству у току једне календарске године.

Подстицаји за тов стоке могу се остварити ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, свиња, тов јагњади и јаради за сваку годину од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће.

У 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра 2018. године до 30. јуна 2019. године.

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева у наведеном периоду, а за исто грло захтев за подстицаје може се поднети једном за једну календарску годину, по завршетку това.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради остварује на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Уз захтев за подстицаје за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверен од кланице и надлежног ветеринарског инспектора.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *