06.02.2019., Домаћинска кућа

Конкурс за опремање сточарских фарми отворен до утрошка средстава, а закључно са 15. мартом.

Циљ Конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарскихфарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству.

За опремање сточарских фарми предвиђено 80 милиона динара

За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години предвиђен је укупан износ до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за опремање сточарских фарми по овом Конкурсу утврђују се у износу до 60 % од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70 % од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 години, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).
Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.200.000,00 динара, односно 2.500.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 години, а други млађи, максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.200.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 60.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100.000,00 динара без ПДВ-а.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – НУЛТА КОНТРОЛА.

НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2019. године.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.3.2019.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *