четвртак, 10 јун 2010, Моја фарма

Компензациони фонд Републике Србије данас је, уз учешће Продуктне берзе из Новог Сада, представио модел функционисања  јавних складишта представницима највећих банака у земљи.

Овај фонд функционише према Закону о јавним складиштима и представља сигурност за све учеснике у ланцу трговине, за сада само берзанским робама (житарицама). Банкари су спремни да на основу робних записа и закључница, као правних доказа, разраде модел пословне сарадње према јавним складиштима и корисницима услуга својих складишта. Функционисање јавних складишта у сарадњи са банкама омогућиће тако ратарима да користе банкарске кредите са роком отплате до годину дана, што произвођачима отвара могућност да своју робу продају када оцене да има најбољу цену. Постоји могућност да се ускоро разради систем трговине робним записима и на Продуктној берзи, што би значајно олакшало посао ратарима на путу до сигурних купаца. Од првих позива складиштарима да се пријаве за регистрацију већ су евидентирани капацитети од скоро 120.000 тона.

У ширењу мреже јавних складишта ускоро ће бити укључене и задруге, јер се цео систем заснива да корисници буду што ближе овим објектима и да своју робу продају када они желе. Успостављање оваквог система, за сада, не одговара великим извозницима, који су и власници складишног простора који још нису пријавили у овај систем, иако имају повољне локације и квалитетну технологију чувања роба.

Према концепцији функционисања јавних складишта, могуће је да робне записе купе компаније из друге делатности и да на основу њих улазе у кредитне аранжмане са банкама, што је потпуно нова могућност на нашем тржишту роба. Према искуствима из земаља у којима од недавно раде јавна складишта, у Србији се очекује да у првој години рада у регистар складишта буде уписан капацитет од 500.000 тона, што је наспрам уобичајеног рода житарица и трговине реално. Према реаговању банкара у окружењу, камата за овакве аранжмане од стране банака износила је између пет и шест одсто и у свим земљама је број банака, које учествују у овој врсти сарадње са ратарима, и број складиштара повећан.

Министарство пољопривреде дало је налог Компензационом фонду да прецизира коришћење хладњача за потребе повртара и воћара и да у тај оквир сврстају и смрзнуто воће и поврће, што ће значити велики подстицај за регионе који се баве овом производњом.

Према првим прорачунима, очекује се да банкари имају могућност и да издају гаранције за робу у вредности од  125 милиона евра, што је и за њих, заправо, потпуно нови посао, који, разумљиво, они радо прихватају.

Агросервис

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *