20.09.2011., Пољопартнер

У Градској кући у Нишу одржан је први састанак тима који реализује пројекат „Унапређење одрживог управљања и коришћења шума“.  Пројекат финансира Европска унија у оквиру подршке прекограничној и регионалној сарадњи Бугарске и Србије.

Носилац реализације ове сарадње са наше стране  је Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша док је са бугарске стране укључен Регионални директорат за шуме из Софије.

На састанку су размотрене досадашње активности на припреми за конкретну реализацију пројекта. Поред тога, идентификовани су најзначајнији проблеми који тренутно оптерећују управљање шумама. Обе стране су указале на значај укључења свих корисника шума у њихови заштиту.

Идеја пројекта је да однос према шумама и у Бугарској и у Србији мора да се мења. Заједнички ће се радити на развоју еколошке свести и очувању блага које имамо са обе стране границе. У очување шума биће укључени њихови власници, предузећа, локалне самоуправе и сви оне који просторе шума користе у рекреативне и друге сврхе.

Заједнички рад на еколошки неодељивим целинама је веома важан и мора се континуирано спроводити. У наредном периоду у оквиру пројекта биће реализовано више активности, радионица и кампања. Најзначајнија од њих је „Шуме наше благо“, кроз коју ће се развијати свест о потреби чувања и одрживог коришћења шума у Србији и Бугарској

За Град Ниш је веома важно укључивање у пројекте прекограничне и регионалне сарадње, које финанира Европска унија. Стицање искуства у раду са Фондовима ЕУ али и непосредна корист која се добија кроз инвестиције и образовање су веома важни за грађане Ниша. Град Ниш јасно препознаје значај очувања шума не само као веома важног дела нашег еко система већ и значајног економског фактора, који значајно утиче на рурални развој. Кроз пројекат ће бити подржан и развој туризма, што се може позитивно одразити на наша села. Град Ниш има урађену стратегију економског развоја и у њој рурална подручја имају веома важну улогу. Пројекат зштите шума се у то у потпуности уклапа. За нас је веома важно да се капацитети институција које су укључене у овакве и сличне пројекте значајно подижу, чиме се постепено приближавају стандардима Европске уније али постају и ефикаснији у раду са нашим грађанима.

Прекогранични пројекат „Развој одрживог управљања и коришћења шума“ финансира се из ИПА фондова Европске уније. Укупан буџет пројекта је око 200 хиљада евра, од којих је 75 хиљада предвиђено за реализацију активности у Србији.  У Србији је већ организован семинар на коме су будући учесници упознати са процедурама у реализацији пројекта. Реализација пројеката  финансираних од стране Европска уније захтева стриктно поштовање процедура, које нимало нису једноставне и овакав семинар је био веома корисан.

Шуме се данас у свету простиру на око 4 милијарде хектара, што чини нешто преко 30% укупне копнене површине земљине кугле. У Србији се под шумама налази 2,7 милиона хектара, односно око 30 % укупне површине, што је слично као и другим европским земљама. На жалост, структура шума у нашој земљи није повољна, ни по квалитету ни по квантитету.

На територији Града Ниша око 160 квадратних километара је покривено шумама, од чега је 70 % у приватном власништву. То представља око 26 % територије гарад. Према званичним статистичким подацима од 1980. године па  до данас на подручју града уништно је чак 10.000 хектара шума, уз занемарљиво пошумљавање. Овакав однос према шумама је неодржив и директно угрожава комплетан еко систем. Уништавање шума доводи до промене микроклиме, девастације и ерозије земљишта, поремећаја код животињског и биљног света, што све на крају утиче на квалитет живота људи.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *