27.09.2011., Маркет

Влада Републике Србије усвојила је јуче Уредбу о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т-500 у циљу праћења стања на тржишу брашна и хлеба односно очувања стандарда нижих социјалних категорија грађана и равномерног снабдевање становништва основним врстама хлеба.

Поменутом одлуком одређено је да највиша обрачуната маржа која је део велепродајне цене хлеба векне тежине 500 грама не може бити већа од два одсто, а највише обрачуната маржа која је део малопродајне цене хлеба векне тежине 500 грама не може бити већа од седам одсто, односно највиша укупна стопа марже не може бити већа од 9,14 одсто.

На основу прописаних елемената Уредбе (поризвођачка цена, малопродајна и велепродајна маржа и ПДВ), векна хлеба Сава која се припрема од брашна Т-500 не може бити скупља од 44 динара.

Уредбом је такође регулисано да трговци који продају хлеб на мало, могу да врате произвођачу хлеба до пет одсто од набављене количине на дневном нивоу. Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

Прроизвођачи хлеба од брашна Т- 500 обавезни су да произведу и испоруче тржишту хлеб од овог брашна у количини од најмање 40 одсто дневне производње свих врста хлеба.

Уредба предвиђа новчану казну од 100.000 до 2.000.000 динара за правна лица која не произведу и не ставе у промет поменуте количине хлеба, односно ако се не придржава начина обрачуна марже. Може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да обавља делатност у трајању од шест месеци до једне године.

За одговорно лице у правном лицу које не поступа по наводима ове Уредбе запрећена је новчана казна од 5.000 до 150.000 динара али и заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године. Предузетницима који не поштују Уредбу запрећено је казном од 10.000 до 500.000 динара као и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Ова Уредба ступа на снагу 1. октобра 2011. године и примењиваће се следећих шест месеци.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *