31.12.2011., Технологија хране

У Србији се храна производи у око 4.500 објеката. Због непримењивања прописа Закона о безбедности хране ове године је затворено око 300 објеката.

У Привредној комори Србије (ПКС) одржан је семинар на тему ,,Основе добре производјачке праксе и добре хигијенске праксе”, засноване на приницпима хигијене хране Codex Alimentarius. Учесници семинара, њих 30, добили су и цертификат да су оспособљени за обављање послова којим се баве. Предавач, самостални саветник у Удружењуи за пољопривреду и прехрамбену индустрију ПКС Ненад Будимовић је нагласио да сви који се баве храном у Србији морају да имају импелементиран HACCP. То значи, рекао је он, да мора постојати ланац следљивости у храни од производње на њиви, даљој преради и диструбуцији, па све до њене конзумације код потрошача. То чинимо искључиво због нас овде где живимо и радимо, а циљ је да се конзумира здравствено безбедна храна, нагласио је Будимовић. По његовим речима Привредна комора Србије је препознала значај здравствене безбедности хране, па се због тога овом задатку придаје и посебан значај. Циљ је да се сваки ризик сведе на најмању могућу меру. Дакле, принцип HACCP и добре производјачке праксе морамо стално неговати. По речима Будимовића, у Србији се у 4.500 објеката производи храна, а у овој години је због непримењавања Закона о безбедности хране затворено око 300 објеката.

Како је истакнуто током предавања HACCP систем се мора применити кроз цео ланац од примарне производње до коначне потрошње хране. Примена HACCP има за циљ да се ризици у производњи хране све док она не стигне до крајњег потрошача сведу на најмању могућу меру. Добра производјачка пракса, како је речено представља низ препорука које је пожељно спровести у производњи, преради, складиштењу и снабдевању храном како би се спречила њена микробиолошка, хемијска или физичка контаминација. Зато је потребно омогућити свим организацијама кроз цео ланац хране, да примењују и спроводе ефективан и ефикасан систем управљања у области безбедности хране, односно да испоручују производе који задовољавају корисника и испуњавају захтеве одговарајућих прописа. Опасност по безбедност хране може да се појави у било којој фази ланца производње хране па је зато адекватна контрола дуж целог ланца од суштинског значаја.

Izvor: http://www.pks.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *