Брисел, 09.12. 2010.

Европска комисија је данас усвојила предлог о „уговорним односима у млечном сектору“. Предлог има за циљ јачање положаја произвођача млека у ланцу снабдевања млечним производима и припрему сектора за већу тржишну оријентисаност и одрживу будућност.

Он предвиђа подписивање уговора између произвођача млека и прерађивача, могућност колективног преговарања о условима уговора преко организације произвођача као начина за успостављање равнотеже преговарачке снаге произвођача млека у односу на главне прерађиваче, специфична правила ЕУ за интер-гранске организације и мере за побољшање транспарентности тржишта. Предложено је да мере важе до 2020. са два периодична извештаја. Постављање лимита за колективне преговоре и друге специфичне заштитне мере треба да обезбеде реално јачање преговарачке моћи произвођача млека уз очување конкурентности и интереса малих и средњих фирми. Комисија је данас такође усвојила извештај о тржишту млека у контексту постепеног укидање система млечних квота….

Комесар ЕУ за пољопривреду и рурални развој Dacian Cioloș изјавио је данас: „Сврха ових предлога је да се извуку поуке из прошлогодишње кризе тржишта млека. Остале препоруке Експертске групе (High Level Group) , основане после прошлогодишње кризе, биће разматране у оквиру дискусије о реформи Заједничке пољопривредне политике – CAP (суочавање са нестабилностима и подстицање иновација) и пакет стандарда квалитета (маркетиншки стандарди и ознака порекла). Ове промене су важне као помоћ у припреми сектора за „безболно“ прихватање укидања квота 2015. године“

Предлог предвиђа опционе уговоре између произвођача млека и прерађивача сачињене пре испоруке, који треба да садрже податке о цени, времену и обиму испорука, као и трајању уговора. Државе чланице могу да уведу обавезу коришћења уговора на својој територији. Задруге, узимајући у обзир њихове специфичности, не морају да користе уговоре ако им статути садрже елементе са сличним ефектима.

Да би се избалансирала преговарачка моћ у ланцу снабдевања, предлог даје могућност пољопривредницима да о уговорима преговарају колективно преко организација произвођача. Одговарајућа квантитативна ограничења на обим ових преговора ће омогућити пољопривредницима равноправност у односу на велике млекаре уз очување конкурентности у снабдевању сировим млеком. Границе су постављене на 3,5% глобалне ЕУ производње и 33% домаће производње, са посебним мерама заштите, опет уз услов да се избегну озбиљне штете, посебно за мале и средње фирме.

Предлог предвиђа и посебна правила ЕУ за интер-гранске организације у свим деловима ланца. Ове организације могу да играју потенцијално корисну улогу у истраживању, побољшању квалитета, промовисању и ширењу добре праксе у производњи и методама прераде. Оне доприносе проширењу обучености и транспарентности у сектору. Штавише, више редовних информација о количинама испорученог сировог млека ће на тај начин омогућити боље познавање производње и пратећих кретања на тржишту.

Предложено је да ове мере остану на снази до 2020.године, уз преиспитивање у 2014. и 2018. години, што би требало да буде довољан рок за произвођаче млека да се прилагоде ситуацији без млечних квота и да унапреде своје организације у односу на више тржишно оријентисано окружење. Јаснији и уравнотеженији односи и транспарентност у ланцу снабдевања би требало да утичу на ефикасност и омогуће ЕУ сектору да искористи могућности нових тржишта унутар и изван ЕУ.

Мере проистичу из препорука Високог експертског тима / High Level Experts’ Group on Milk (HLG)/ , које су усвојене у Закључцима председништва ЕУ Савета од 27. септембра 2010.

Састављен од високих званичника држава чланица, којим председава генерални директор DG AGRI , HLG је створен после млечне кризе 2008-09, са циљем да се израде средње и дугорочне мере за стабилизацију тржишта, прихода произвођача и повећања транспарентности . HLG је установио постојање важне неравнотеже у ланцу снабдевања, растућу концентрацију у расподели индустрије, велику дисперзију произвођача млека и неједнаку расподелу додате вредности. Ова ситуација је довела до недостатка транспарентности, ригидности и проблема трансмисије цена у ланцу снабдевања.

Извештај указује да се „безболан“ излазак из режима квота одвија на прави начин

Комисија је такође усвојила посебан извештај о ситуацији на тржишту млека и постојећим условима за постепено укидање система млечних квота. Уз чињеницу да само три државе чланице (Данска, Холандија, Кипар) имају произведено више млека од своје квоте у 2009/2010, систем млечних квота сада има веома малу вредност, у неким државама чланицама једнаку нули, у извештају се закључује да је „безболан“ прелазак на режим без квота на добром путу у великој већини држава чланица. Под овим околностима, закључује Комисија, нема разлога за ревизију Програма мера из 2008., нити одлуке о постепенм повећању квота и крају режима квота 1. априла 2015.године. Да би се обезбедила додатна сигурност, извештај такође указује да, у изузетним случајевима и, уколико постојеће мере пољопривредне политике нису довољне, Комисија може да размотри механизам који би омогућио да се произвођачима млека да надокнада за смањење њихових испорука у циљу избегавања озбиљних дисбаланса на тржишту.

За више информација:

Link to proposal and quota report : http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *