О пројекту >

Удружење AVM P сарађује са свим актерима који су везани за пољопривреду и рурални развој пре свега на Југу Србије али и шире. AVM P посебно тесно сарађује са удружењима пољопривредних произвођача и окупља ентузијасте и стручњаке из различитих области пољопривреде и руралног развоја. Чланови удружење су од оснивања били аутори или сарадници на низу пројеката, а као сарадници градских, регионалних и школских установа у региону дају континуиран допринос у унапређењу рада ових инстутуција.

 • Један од најозбиљнијих пројеката AVM P јесте организација и имплементација Плана Руралног рaзвоја Нишавског округа које је израђен у сарадњи са GIZ-ом.
 • Затим „Подршка локалном одрживом развоју у Јужној Србији“  у сарадњи са немачком организацијом HELP.
 • Сарадња на пројекту „Река млека“ 2004-2006 г, Унапређење сточарске производње и подизање квалитета млека,
 • Пројекат „Мрежа за рурални развој – координација у подручним центрима у општинама Ниш, Алексинац и Сокобања“ у сарадњи са Министарством пољопривреде.
 • Пројекат „Биогенератор“ који је имао за циљ да идентификује и да препоручи мере за превазилажење не-техничких препрека за реализацију био-енергетских објеката у Нишу и региону који је реализован уз финансијску подршку Шведске агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).
 • Сарадња на развоју стратегија развоја Града Ниша, Новог Пазара, Алексинца, Сурдулице, Ражња, Параћина као и других секторских стратегија  и енергетске ефикасности.
 • Учесниици у координацији и оснивању Регионалне саветодавне пољопривредне службе у оквиру пројекта LEDIB.
 • Партнери на пројекту „Унапређење родне димензије утрошка средстава за субвенционисање пољопривредне производње и руралног развоја”,  и “Улога жена у руралном развоју “ у сарадњи са асоцијацијом за женску економску иницијативу.
 • Менанџмент у руралном туризму организација тренинга у сарадњи са локалним самоуправама и ОЦД организацијама са Југа Србије и др.

Актуелне активности у последње две године су:

 • Израда  и имплементација планова руралног развоја
 • Подршка удруживању пољопривредних произвођача
 • ИПАРД као средство развоја
 • Подршка младима у руралним срединама
 • ОРГАНИК- Млади у руралном развоју
 • Учешће у раду НКЕУ- Координација радне групе

Удружење је члан мреже Партнерство за Рурарлни развој и члан Задружног Савеза нишавског пиротског и топличког округа