Географски положај

Моравско шумско подручје је добило име по реци Морави која протиче кроз ово подручје. Оно обухвата површину Нишко-Алексиначке котлине из које се дижу планине:

Сува Планина, Сврљишке планине, Бабичка гора, Мали и Велики Јастребац, Буковик, Обла Глава, Озрен-Лесковик и Ртањ.

По свом географском положају ово подручје се пружа између : 210 22’ 30’’ и 220 30’ 00’’ источне географске дужине од Гринича и 430 00’ 00’’ и 430 52’ 30’’ северне географске ширине.

Што се административне поделе шумског подручја тиче Моравско шумско подручје простире се на територији 9 политичких оштина и то су :

Алексинац, Сокобања, Бела Паланка, Гаџин Хан, Сврљиг, Ниш, Дољевац, Лесковац (део) и Мерошина (део). Административно и територијално већи део шумског подручја припада Нишавском округу са својим општинама Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ниш и Сврљиг ,односно припадајућим катастарским општинама и део Зајечарском округу са општином Сокобања.

Шуме овог шумског подручја припадају области Југоисточне Србије (у коју још улазе Топличко, Нишавско, Јабланичко и Јужноморавско подручје).

На територијама општина Лесковац и Мерошина налазе се мање површине државних шума којима газдује Ш.Г. “ Ниш

Приватне шуме

Моравско шумско подручје обухвата површину Нишко-Алексиначке котлине iz које се дижу горе поменуте планине. Шуме у приватној својини заузимају углавном oбронке и подножја ових планина. Шуме у приватној својини на подручју града Ниша наслањају се на Каменички вис и Мали Јастребац. Шуме Нишке бање простиру се у подножју Селичевице и на обронцима Суве планине.

Административно и територијално већи део шума у приватној својини које припадају Моравском шумском подручју припада Нишавском округу у чијем су саставу општине Алексинац, Ниш-Палилула, Ниш-Пантелеј, Ниш-Црвени Крст, Нишка бања, Сврљиг, Гаџин Хан и Дољевац ,oдносно припадајућим катастарским општинама. Део приватних шума овог подручја припада Зајечарском округу, а налазе се на подручју општине Сокобања и шуме у приватној својини општине Бела Паланка припадају Пиротском округу. Шуме овог подручја припадају области Југоисточне Србије.