Активности > Сарадници

 

Удружење AgroVetManagement Project, је у сарадњи са стручњацима разних профила који раде на пословима од значаја за рурални развој Нишавског округа и ширег подручја југа Србије у целини, у току приказаних активности у периоду од 2006. до 2012. године
  • покренуло израду овог сајта као радну верзију будућег сајта који је требало да обједини доступне релевантне податке о руралним подручјима нишко-алексиначког Поморавља, као и о пољопривредној производњи и удружењима и задругама која се баве пољопривредном производњом, али и о осталим важним активностима које значајно доприносе развоју привреде и квалитету живота у руралним срединама. Заједно са другим стручњацима из региона тражило је одрживи модел прикупљања, анализе и дистрибуције података неопходних за повећање ефикасности управљања развојним процесима у локалним руралним срединама југа Србије, али и Србије у целини.
  • Сајт је и даље истраживачки пројекат који треба да помогне у индентификацији одрживих модела развоја (прате се две највеће комуналне заједнице Нишавског округа,  а као производни модел прати се рад на развоју сточарства као гране која бележи најакутније негативне трендове)  руралних заједница , као и чинилаца који могу одлучујуће да утичу на ове процесе.

Општи проблем свих развојних пројеката на југу Србије, али и у целој Србији је, осим познатих демографских кретања, и неодрживост резултата покренутих развојних пројеката. На ову чињеницу су нам више пута указивали из различитих донаторских организација. Данас, после деценију и по рада на развојним пројектима у пољопривреди можемо слободно рећи да ни Министарство , а ни бројне експертске екипе које су слане на испомоћ или су долазиле по позиву, нису нашле трајна решења за стабилан развој ове привредне гране, а ни региона у целини. Уз минималне субвенције и минималан број стручњака ангажованих од стране државе , уз прескупа кредитна средства за инвестиције нису се ни могли очекивати бољи резултати.  

Кретања у пољопривреди Србије, међутим, имају своју унутрашњу логику и пољопривреда годинама успева да буде једна од ретких позитивних привредних грана, која , и поред неповољне структуре производње и пласмана производа, ипак бележи упоран суфицит у спољнотрговинској размени. Те чињенице ипак не ублажавају и даље горућу социјалну и демографску ситуацију југа Србије, о чијем стратешком значају је излишно говорити. Резултати , које су постигли стручњаци удружења, радећи на разним развојним пројектима и позицијама , показали су да је ипак могуће зауставити негативне трендове и то је главни мотив због којег се овај пројекат ипак наставља, упркос бројним тешкоћама на које наилазе чланови удружења у свакодневном раду. 

  • Сајт је по свом садржају представљао својеврсни приказ визије и мисије Удружења, а и сада представља предлог за размишљање свима који имају утицај на креирање пољопривредне политике. У његовом садржају је био видљив план и програм активности, а по нашем виђењу, попуњавање његовог садржаја и садржаја линкова представљаће и даље својеврсни индикатор – показатељ степена реализације, координације и стварања одрживог модела руралног развоја у региону.
  • Сајт је требало да постане и место сусрета људи који желе да допринесу развоју наших руралних средина, али и место сусрета са људима који шансу за своје успешно пословање налазе у озбиљној, стандардизованој и обједињеној понуди пољопривредних произвођача региона и локалних руралних заједница. Понуда за сарадњу свим заинтересованим појединцима и даље је актуелна.
  • Сајт је доступан јавности и свим добронамерним сугестијама , а целокупан његов садржај може се користити без икаквих ограничења.

____________________________________________________

AgroVetManagement Project

AVM Project

 Војина Крајиновића-Големог 21, Ниш

ПИБ: 105715637

МБ: 17731467

_______________

sokoj@avm.rs