О организовању пољопривредника      

РЕГИСТРАЦИЈА УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Када пољопривредни произвођачи препознају потребу за уједињењем ради ефикасније организације производње и/или ради заједничког наступа на тржишту, најбоље је да се обрате локалним стручним службама да би добили информације о даљем поступку или да прате упутства са сајта Агенције за привредне регистре и сами предузму потребне радње за оснивање удружења.

За оснивање удружења грађана потребно је најмање три грађана

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:
Све потребне информације о регистрацији удружења могу се наћи на сајту

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

 

Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), који је ступио на снагу 22.07.2009. године а примењује се од 22.10.2009. године.

Од 22.10.2009. године посао вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења преузела је Агенција за привредне регистре.

Сва удружења грађана, која су основана и уписана у Регистар према старом Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације, била су дужна да у року од 18 месеци од дана почетка примене Закона о удружењима ускладе свој статут и друге опште актеи Агенцији за привредне регистре поднесупријаву за упис усклађивања.

Законска основа удруживања :     Закон о удружењима грађана

НОВО  : Закон о задругама

ПРИЛОГ – пример прихваћеног Статута:

Статут Удружења „Нишки пастир“, 2010. година

Статут овог Удружења је прилагођен савременим потребама рада професионалних удружења која од својих чланова траже минималне услове опремљености и примене производних стандарда, као и активно учешће у раду удружења. Статут је прилагођен и савременим захтевима локалних фондова који, такође, као и банке за давање кредитних средстава, значајно боље оцењују удружене пољопривреднике који имају дефинисане стандарде производње и пласмана производа.

РЕГИСТРОВАНИ

Према подацима Агенције за привредне регистре (2012), у нашој земљи постоје 1.733 земљорадничке задруге, 1.503 активне. Регистровано је 32.700 задругара и више од 100.000 коопераната. Прошле године се у буџет Србије од обрачунатог ПДВ, из задруга слило 5,9 милијарди динара.

 

_____________________________________