Скупштина усвојила измене и допуне Закона о регионалном развоју

Београд, 5. мај 2010. године – Скупштина Србије усвојила је на данашњој седници измене и допуне Закона о регионалном развоју којима је, уместо првобитно предвиђених седам, одређено формирање пет региона уједначенијих по броју становника.

Усвојеним изменама као региони одређени су Војводина, Београдски регион, Регион Шумадије и западне Србије, Регион јужне и источне Србије и Регион Косова и Метохије.

Статистички региони

Усвојен Закон о регионалном развоју

Београд, 8. јул 2009. године – Скупштина Србије усвојила је данас Закон о регионалном развоју којим је Србија подељена на седам статистичких региона.

Од 130 присутних посланика, за закон је гласало 117 посланика, док су 3 посланика била против.

Седам статистичких региона чине – Војводина, Београд, Западни, Источни, Централни, Јужни и Косово и Метохија, а закон утврђује критеријуме на основу којих ће се одређивати који региони спадају у развијене, а који у неразвијене.

Према развијености, региони се разврставају на оне изнад 75 одсто републичког просека бруто друштвеног производа (БДП) по становнику и оне испод тог процента, а јединице локалне самоуправе разврставају се у четири групе.

Законом је утврђено да ће Скупштина донети план за дефинисање приоритета у регионалном развоју у наредних десет година, који ће припремити надлежно министарство.

Законом је утврђено формирање Националног савета за регионални развој чији мандат ће трајати пет година.

Ово тело ће имати 19 чланова и председника, а ту функцију ће обављати ресорни министар.

Такође, утврђено је да Влада формира Националну агенцију за регионални развој која ће обављати развојне и стручне послове регионалног развоја, као и Регионални развојни савет за сваки регион.

Законом је утврђено да Влада Србије утврђује мере за подстицање регионалног развоја у вези са унапређењем привреде, развојем градова и општина, унапређењем заштите животне средине и развојем недовољно развијених подручја.

Регионални развој биће финансиран из републичког буџета, буџета аутономних покрајина, буџета Београда и јединица локалне самоуправе, као и претприступних фондова ЕУ, донација међународне заједнице и развојних кредита међународних финансијских институција.

 

 

_____________________________________